پیوندها  

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و بازرسان شرکت تعاونی حامیان نظام مهندسی ساختمان استرابادیزدانپور مدیر عامل، مرتضوی رییس محمد جوادی نایب رییس و وفایی منشی هیات مدیره انتخاب شدند

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و بازرسان شرکت تعاونی حامیان نظام مهندسی ساختمان استراباد

اعضای جدید هیات مدیره و بازرسان شرکت تعاونی حامیان نظام مهندسی استراباد انتخاب شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان مجمع عمومی سالیانه این شرکت تعاونی با دستور تعیین اعضای جدید هیات مدیره و بازرسان و گزارش عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد. در انتخابات برگزار شده مهندسان یزدانپور،مرتضوی،جوادی،آلوستانی،کاویان ،وفایی، مومنی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره فعالیت خواهند کرد. همچنین مهندسان خواجه، مرجانی و نیازی به عنوان بازرسان جدید شرکت تعاونی بر روند امور نظارت خواهند کرد. همچنین در اولین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مهندس یزدانپور به عنوان مدیر عامل شرکت و آقایان مرتضوی، محمدجوادی و  وفایی منشی به ترتیب به عنوان رییس ، نایب رییس و منشی هیات مدیره انتخاب شدند.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

تبلیغات  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ