پیوندها  

قابل توجه مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان گلستان که اقامت غالب در استان دیگر دارندقابل توجه مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان گلستان که اقامت در خارج استان دارند

مهندسانی که  اقامت غالب در استانی دیگر دارند و فعالیت حرفه ای خود را در آن منطقه ادامه می دهند، نمی توانند در عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دیگر باشند و به عنوان ناظر یا طراح به ارائه خدمات مهندسی بپردازند. طبق بند ب ماده 44 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم تولد در آن استان و یا اقامت شش ماه  قبل از تسلیم در خواست عضویت می باشد. همچنین طبق بند الف ماده 46 نقل مکان به استان دیگر موجب قطع عضویت مهندس می شود و وی نمی تواند در استان محل سکونت قبلی خود خدمات مهندسی زیر نظر سازمان را را ارائه دهد.

* مهندسانی که در حال حاضر مشغول ارائه خدمات مهندسی هستند، و لی اقامت خارج از استان دارند باید هر چه زودتر جهت تعیین تکلیف به سازمان مراجعه نمایند، در غیر این صورت عواقب قانونی آن بر عهده شخص آنان می باشد.*

متن مواد 44 و 46 به شرح زیر است:

بند ب ماده 44 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:

ب-متولد آن استان بوده و یاحداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، بطوریکه فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.

بند الف ماده 46

کسانی که به عضویت نظام مهندسی استان پذیرفته می شوند در موارد زیر عضویت آنها قطع می شود و در هر زمان، عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود. بنا به تقاضای متقاضی عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت.

الف-نقل مکان به استان دیگرنظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

تبلیغات  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ