پیوندها  

جلسه مورخ 95/12/25جلسه هیات مدیره سازمان درساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 95/12/25 تشکیل وموارد زیر بحث وبررسی شد:

  1. باتوجه به روزهای پایانی سال 1395 درصورت عدم پیشنهاد مهندسان ناظر توسط سیستم ارجاع مقرر گردید ابتدا دفاتر نمایندگی سابقه انصراف مهندسان ازسیتم ارجاع حذف و حداکثر ظرفیت تاسقف 50درصد متراژ مطابق مصوبات کمیته چهارنفره اقدام گردد همچنین افزایش تعداد طراحی ونظارت به استناد بندهای 14-3-2 و 14-3-3 مبحث دوم مقررات ملی وبند 11 مصوبه کمیته چهارنفره در دوره نظارت برای مهندسان شاغل تمام وقت حداکثر 13/5 کار و برای مهندسان غیرشاغل تمام وقت حداکثر تعداد 9/5 کار لحاظ گردد ضمناً روسای دفاتر نمایندگی متعهد می باشند کنترل صحیح در اجرای مصوبه وهمچنین عدم استفاده این افزایش در طراحی می باشند همچنین مقرر گردید در شروع سال جدید کمیته ارجاع سازمان نسبت به ساماندهی افزایش تعداد کار وظرفیت راهکار مناسب به هیات مدیره بدهد
  2. با عنایت به بند دو مصوبه مورخ 95/12/21 هیات مدیره شماره 991 درخصوص بیمه تکمیلی میهن و عدم امکان ارائه تضمین ازطرف شرکت بیمه میهن در این خصوص بحث وبررسی شد ومقرر شد الحاقیه قرارداد بیمه با حذف بند مربوط به تعدیل حق بیمه یا فسخ قرارداد نبصره 3 ماده شش قرارداد و بالحاظ نمودن سایر شرایط مصوبه فوق الاشاره قرارداد منعقده تا پایان قرارداد ادامه یابد
  3. مجموعه دستورالعمل های ایمنی و آتش نشانی ساختمانها مصوب کارگروه ایمنی ، اعلام و اطفاء حریق ارائه گردید و  مقرر گردید بصورت مجازی باستحضار هیات مدیره رسانده شود تا طی 48 ساعت اعلام نظر گردد ودرصورت عدم اخذ اصلاحیه ، مجموعه دستورالعمل های مورد اشاره مصوب تلقی گردیده ونحوه اجرایی شدن حسب تفاهم نامه با شهرداری گرگان به مدیر عامل آتش نشانی و شهرداری گرگان اعلام گردد
  4. نامه شورای مرکزی به شماره 19004 مورخ 95/12/7 درخصوص افزایش مسئولیت مهندسان برق وافزایش تعرفه جاری خدمات مهندسی برق به میزان 25% پس از تصویب هیات چهارنفره ضمن موافقت مقرر گردید در بسته پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی سال 1396 لحاظ گردد
  5. بند9 مصوبه هیات رئیسه مورخ 95/12/24 درخصوص افتتاح حساب در بانک صادرات با عنایت به نرخ سود روزشمار بانک صادرات مورد تائید قرار گرفت.
  6. درخصوص خدمات مهندسان نقشه بردار شامل: نقشه برداری اولیه، نظارت نقشه برداری و تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمانها با عنایت به عدم تصویب افزایش حق الزحمه در سال 1395 تعرفه خدمات مهندسان نقشه بردار باعنایت به تعرفه پیشنهادی سال 1395و ضریب افزایش مربوط به سال 1396 (9درصد) به کمیته چهارنفره پیشنهاد گردد. (تعرفه تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمانها شامل 15% بابت سالهای 94و95و9درصد بابت سال 1396).
  7. درخصوص تعرفه ساختمانهای ارج از محدوده صنعتی مرغداری دامداری وغیره مقرر گردید تعرفه پیشنهادی سال1395 به کمیته چهارنفره ارائه گردد.
  8. جلسه در ساعت 19 باذکرصلوات پایان یافت.


نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

تبلیغات  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ