پیوندها  

آگهی واگذاری خدمات بیمه ای سازمانآگهی واگذاری خدمات بیمه ای سازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان درنظر دارد پوشش های بیمه مسوولیت مهندس طراح و ناظر، بیمه تکمیلی درمان، عمر، حادثه و مسوولیت پیمانکار (کنتور)  و بازرسی گاز را به شرکت های بیمه ای فعال واگذار نماید. لذا شعب شرکت های بیمه می توانند از روز چهارشنبه مورخ 97/03/09 الی پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/03/12 نسبت به اخذ« فرم ، شرایط و اسناد استعلام » به  دبیرخانه سازمان مراجعه و ساعت 12 روزدو شنبه مورخ 97/03/21قیمت های پیشنهادی خود را طبق شرایط مندرج در اسناد به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

تبلیغات  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ