پیوندها  

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان    بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی،    تاسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و ماده 59 آیین نامه اجرایی آن    بشرح زیر بوده و علاقه مند به عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند. دعوت می شود با در دست داشتن :

      1)اصل وتصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی

       2)اصل وتصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

       3)اصل  وتصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی)

       4)اصل وتصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه

       5)اصل وتصویر مصدق کارت ملی

        6)دوقطعه عکس 4*3

         7)تصویر مصدق نامه استعفا وبرگ پذیرش آن برای سازمان، اعضای شورای انتظامی وکارکنان سازمان استان

         اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت

           هر عنوان و سایر کارکنانی که شامل موضوع جدول تعارض منافع بند «ح» نظامنامه انتخاباتی می گردند

          8)گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

          9)گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تایید هیات اجرایی ودستگاه نظارت استان

               از تاریخ 06/04/97 الی 20/04/97 به محل هیات اجرایی انتخابات واقع در گرگان- خیابان شهید بهشتی –

                 اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان مراجعه و ثبت نام نمایند.

                بدیهی است، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواستهای ناقص  یا در خواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور

               ودرخواست هایی که نامزد عضویت در هیات مدیره  دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروههای 

              است که اعضای آن کمتر از 7 نفر موضوع  تبصره 1 ماده 61 می باشد. ترتیب  اثر داده نمی شود وثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد

             گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان وحائز شرایط باشند.

                جهت دریافت فایل نظام نامه کلیک نمایید.

               جهت دریافت فایل شرایط انتخاب شوندگان کلیک نمایید.

               جهت دریافت اسامی دستگاهها، شرکت ها ونهادهای شامل این ماده که کارکنان آن نمی توانند به عضویت هیات مدیره سازمان استان انتخاب شوند، کلیک نمایید.

               جهت دریافت فایل جدول زمان بندی کلیک نمایید.

               جهت دریافت فرم های ثبت نام کلیک نمایید.

              جهت دریافت فرم درخواست کلیک نمایید.

            جهت دریافت فرم تعدنامه عدم تعارض منافع کلیک نمایید.

                  تلفن تماس: 01732241760

                                                                                                                                      هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استاننظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

تبلیغات  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ