شماره: 2228
1397/3/20
آخرین مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه 97
مهندسان محترم در گرگان ودفاتر نمایندگی استان جهت تسلیم وتکمیل اظهارنامه مالیاتی به مکانهای ذیل مراجعه نمایید.

 آخرین مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه97

 آخرین مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اعضای سازمان نظام مهندسی تا پایان خردادماه می باشد. مهندسان در گرگان و دفاتر نمایندگی استان جهت تسلیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی به مکانهای ذیل مراجعه نمایید.

دفتر خانه حسابدار گرگان: پاساژ لاله – طبقه سوم واحد 310 مدیر دفترآقای ابراهیم میرزایی- 32322957-09114282455

دفتر خانه حسابدار گنبد: روبروی اداره دارایی- مجتمع دیدار طبقه 2 واحد 8 مدیر دفتر خانم گرگانی- 32237853

دفتر خانه حسابداربندرترکمن: روبروی دادگستری مدیر خانم نظرلی- 34428565

دفتر خانه حسابدار مینودشت: جنب اداره دارایی مدیر دفتر خانم ملکان- 35229900

دفتر علی آباد: آقای بقایی مستقر در دفتر نمایندگی علی آباد-09216493305