شماره: 2287
1397/7/5
تسلیت به جناب آقای مهندس عبداله خلیق
درگذشت مادرگرامیتان را به شما تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای شما و خانواده محترمتان آرزوی صبر وبرای آنمرحومه مغفرت و رحمت الهی مسئلت داریم.

جناب آقای مهندس عبداله خلیق

 

درگذشت مادرگرامیتان را به شما تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای شما و خانواده محترمتان آرزوی صبر وبرای آنمرحومه مغفرت و رحمت الهی مسئلت داریم.