شماره: 621
1394/1/27
جوابییه نظام مهندسی ساختمان گلستان به وب سایت گلستان ما
نظام مهندسی ساختمان گلستان در چارچوب قانون مستقل عمل می کند
در پی انتشار خبری در وب سایت گلستان ما روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان گلستان جوابیه به شرح زیر منتشر کرد

جوابیه نظام مهندسی ساختمان گلستان به وب سایت گلستان ما

نظام مهندسی ساختمان گلستان در چارچوب قانون مستقل عمل می کند

در پی انتشار خبری در وب سایت گلستان ما روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان گلستان جوابیه به شرح زیر منتشر کرد:

مدیریت محترم پایگاه خبری گلستان ما

با سلام

در مورخ شنبه 1394/01/22 مطلبی در آن سایت با عنوان « دعوای بانک رفاه این بار بر سر دراختیار گرفتن منابع مالی نظام مهندسی ساختمان استان گلستان » منتشر شد که باعث تشویش اذهان عمومی ونیز بروز سوتفاهمات گردیده است خواهشمند است بنا بر مفاد قانونی ورسالت اخلاق حرفه ای این جوابیه در آن پایگاه خبری منتشر شود.

در مورد آن مطلب انتشار یافته نکات زیر حائز اهمیت است:

  1. نظام مهندسی ساختمان نهادی مستقل در تصمیم گیری البته با رعایت موازین وچارچوب های قانونی می باشد وتمامی تصمیم ها در هیات مدیره ودیگر ارکان  سازمان گرفته می شود.
  2. یکی از اهداف اصلی سازمان خدمات رسانی مناسب به مهندسان بخصوص در امور رفاهی است واز این جهت این نهاد عمومی غیر دولتی اختیار دارد بهترین بسته های پیشنهادی بانک ها ودیگر سازمان ها را برای مهندسان خود انتخاب نماید.
  3. در مورد بانک های نام برده در آن مطلب باید گفته شود که هر دو بانک ملت ورفاه تاکنون خدمات مناسب به مهندسان ارائه نموده اند، لازم به توضیح است اگر توسط بانک ملت وامی پرداخت نشده است به دلیل عدم تقاضای مهندسان به خاطر شرایط وبه تبع آن عدم معرفی سازمان بوده است نه دلیل دیگر.
  4. هیات مدیره سازمان به عنوان مرجع تصمیم گیرنده، جهت استفاده وآگاهی از خدمات سایر بانک ها هفته گذشته طی نامه ای جلسه ای با مدیران ونمایندگان بانک ها در محل سازمان برگزار کرده وقرار است بعد از تحویل وبررسی بسته پیشنهادی بهترین بانک  عامل انتخاب گردد. بنابراین اینکه بیان شده است سازمان ورییس آن تحت تاثیر نهادی خاص ویا اشخاص دیگراست کذب محض می باشد.
  •                                                                                                              

                                                                                                                     عبدالجلال ایری

                                                                                                                                                         رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

                                                                                                                                                                   استان گلستان